تلفن:

۰۲۱-۸۸۶۷۰۰۸۰ 

۰۲۱-۸۸۶۷۰۰۹۰

۰۲۱-۲۲۹۲۳۱۹۰

فکس:

۰۲۱-۸۹۷۸۱۷۹۰

   آدرس دفتر:تهران – سهروردی شمالی – خیابان میرزا زینالی غربی
پلاک ۱۳۸ – واحد
۱۶

PHONSYSTEM@YAHOO.COM

سانترال پاناسونیک

تلفن سانترال پاناسونیک