نمایش یک نتیجه

نمایش 12

معرفی سیستم های صوتی و پیجینگ

با توجه به این که در تمامی مکانهای سازمانی شامل دولتی ویا خصوصی در جهت ایجاد یک راه ارتباطی برای پیام رسانی ،یکی از روشها استفاده از سیستم هایی با قابلیت ایجاد پوشش صوتی یکنواخت ، مناسب و استاندارد است ، توجه به این نکته ضروری است، که یک سیستم پیجینگ مناسب در ساختار داخلی خود بر اساس چه آیتم هایی شکل گرفته و به چه فاکتور و عواملی به طور مستقیم و غیر مستقیم بستگی دارد ؟

یک سیستم پیجینگ از چهار بخش مهم تشکیل شده است است:
– ورودی ها : انواع میکروفن (تبدیل کننده ی سیگنال صوتی به سیگنال الکترونیکی) ، پخش صوت ، انواعDVD ، کامپیوترها ، سامانه های هوشمند صوتی و . . .
– آمپلی فایر : تقویت کننده کلیه ی ورودی ها
– خروجی ها : انواع مختلفی از بلندگوها هستند.
– کابل کشی و وایرینگ : اتصال دهندۀ آمپلی فایر به تمامی ورودی ها و خروجی ها

با توجه به مطالب گفته شده می توان متوجه شد که ارزش عملکرد هریک از المان های گفته شده در کیفیت و نتیجۀ مطلوب خروجی یک سیستم پیجینگ بسیار مورد اهمیت است و در صورتی که یکی از فاکتورهای سازنده ی سیستم از کیفیت خوبی برخوردار نباشد و یا به هر دلیلی آسیب دیده و مشکل دار باشد ، قطعا عملکرد سیستم صوتی را تخت تاثیر قرارمی دهد و با مشکلات بسیاری روبرو خواهد نمود