نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش 12

تلفن رومیزی T7716 پاناسونیک

تلفن آنالوگ رومیزی پاناسونیک دارای نمایشگر شماره 3 سطری 10 کلید قابل برنامه ریزی شماره گیری سریع و مجدد قابل اتصال به خطوط خانگی و سانترال پاناسونیک اسپیکر با کیفیت

تلفن رومیزی T7705 پاناسونیک

تلفن آنالوگ رومیزی پاناسونیک نمایشگر شماره دو سطری اسپیکر پشتیبانی از کالر آیدی قابل اتصال به خطوط خانگی اتصال به دستگاه سانترال پاناسونیک  

تلفن رومیزی T7703 پاناسونیک

تلفن آنالوگ پاناسونیک قابل نصب بر روی سانترال های پاناسونیک و خطوط شهری خانگی دارای نمایشگر و کالر آیدی شماره گیری مجدد و کلید انتقال و ترانسفر تماس بدون اسپیکر  

تلفن رومیزی TSC60 پاناسونیک

تلفن آنالوگ رومیزی پاناسونیک نمایشگر شماره دو سطری پشتیبانی از کالر آیدی شماره گیری سریع و مجدد قابل اتصال به خطوط خانگی و مدل های مختلف سانترال

تلفن رومیزی TSC11 پاناسونیک

تلفن آنالوگ پاناسونیک

دفترچه تلفن 50 شماره ای 

نمایشگر دو سطری

پشتیبانی از کالر آیدی

شماره گیری سریع و مجدد

تلفن رومیزی TS880 پاناسونیک

تلفن آنالوگ پاناسونیک 10 کلید قابل برنامه ریزی شماره گیر سریع تماس مجدد 10 شماره ای اسپیکر نمایشگر 3 سطری  

تلفن رومیزی TS560 پاناسونیک

تلفن آنالوگ پاناسونیک

دفترچه تلفن 50 شماره ای 

شماره گیری مجدد 20 شماره ای

اسپیکر با کیفیت

پشتیبانی از کالر آیدی

قابل اتصال به خطوط خانگی و دستگاه سانترال

تلفن رومیزی TS580 پاناسونیک

تلفن آنالوگ پاناسونیک پشتیبانی از نمایشگر شماره شماره گیری سریع و مجدد اسپیکر ب کیفیت قابل اتصال به خطوط خانگی استفاده به عنوان داخلی در سانترال

تلفن رومیزی TS500 پاناسونیک

تلفن آنالوگ پاناسونیک قابل اتصال به خطوط خانگی قابل نصب بر روی همه مدل های سانترال پاناسونیک اسپیکر: ندارد نمایشگر شماره و کالر آیدی: ندارد کلید FLASH برای ترانسفر کردن تماس ها شماره گیری سریع با REDIAL قیمت ارزان در مقایسه با کیفیت و کارایی

تلفن رومیزی tsc62 پاناسونیک

تلفن آنالوگ رومیزی پاناسونیک tsc62 قابلیت اتصال به دستگاه های سانترال قابلیت راه اندازی یک داخلی آنالوگ راه اندازی به عنوان یک تلفن خانگی بر روی یک خط شهری نمایشگر و پشتیبانی از کالر آیدی قابلیت ذخیره 30 شماره تلفن