نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش 12

رک ایستاده 21 یونیت عمق 60

فاقد فن خنک کننده دارای پیچ و رل پلاک دارای پیچ و مهره دارای قفل پنل بغل دارای محل نصب یک عدد فن در سقف رک دارای درب فلزی مشبک همراه با قفل سویچی دارای دریچه عبور کابل در سقف کف و پنل پشت مجهز به درب فریم دارجلو و شیشه 4 میلی متر سکوریت دارای ریل عمودی در طرفین رک برای نصب تجهیزات

رک ایستاده 27 یونیت عمق 100

دارای فن خنک کننده دارای پیچ و رل پلاک دارای پیچ و مهره دارای قفل پنل بغل دارای محل نصب یک عدد فن در سقف رک دارای درب فلزی مشبک همراه با قفل سویچی دارای دریچه عبور کابل در سقف کف و پنل پشت مجهز به درب فریم دارجلو و شیشه 4 میلی متر سکوریت دارای ریل عمودی در طرفین رک برای نصب تجهیزات

پایه رک ان ای سی NEC Rack mount SL2100 161893001-A

مشخصات فنی: دارای ارتفاع 3 یونیت مناسب برای سیستم NEC SL2100 جنس بدنه فلزی

رک 3 یونیت دوربینی

دارای درب فلزی مشبک همراه با قفل سویچی دارای دریچه عبور کابل در سقف کف و پنل پشت فاقد پاور برق فاقد فن خنک کننده دارای پیچ و رل پلاک فاقد پیچ و مهره فاقد قفل پنل بغل دارای محل نصب یک عدد فن درسقف رک

رک دیواری 9 یونیت عمق 60

دارای پاور برق 4 پورت فاقد فن خنک کننده دارای پیچ و رل پلاک دارای پیچ و مهره فاقد قفل پنل بغل دارای محل نصب یک عدد فن درسقف رک دارای درب فلزی مشبک همراه با قفل سویچی دارای دریچه عبور کابل در سقف، کف و پنل پشت مجهز به درب فریم دارجلو و شیشه 4 میلی متر سکوریت دارای ریل عمودی در طرفین رک برای نصب تجهیزات

رک دیواری 12 یونیت عمق 60

دارای پاور برق 4 پورت فاقد فن خنک کننده دارای پیچ و رل پلاک دارای پیچ و مهره فاقد قفل پنل بغل دارای محل نصب یک عدد فن درسقف رک دارای درب فلزی مشبک همراه با قفل سویچی دارای دریچه عبور کابل در سقف کف و پنل پشت مجهز به درب فریم دارجلو و شیشه 4 میلی متر سکوریت دارای ریل عمودی در طرفین رک برای نصب تجهیزات

رک دیواری 5 یونیت عمق 45

دارای پاور برق 4 پورت فاقد فن خنک کننده دارای پیچ و رل پلاک دارای پیچ و مهره فاقد قفل پنل بغل دارای محل نصب یک عدد فن درسقف رک دارای درب فلزی مشبک همراه با قفل سویچی دارای دریچه عبور کابل در سقف کف و پنل پشت مجهز به درب فریم دارجلو و شیشه 4 میلی متر سکوریت دارای ریل عمودی در طرفین رک برای نصب تجهیزات

رک 2 یونیت دوربینی RACK DVR 2U

دارای درب فلزی مشبک همراه با قفل سویچی دارای دریچه عبور کابل در سقف کف و پنل پشت فاقد پاور برق فاقد فن خنک کننده دارای پیچ و رل پلاک فاقد پیچ و مهره فاقد قفل پنل بغل دارای محل نصب یک عدد فن درسقف رک

رک دیواری 4 یونیت عمق 45

دارای پاور برق 4 پورت فاقد فن خنک کننده دارای پیچ و رل پلاک دارای پیچ و مهره فاقد قفل پنل بغل دارای محل نصب یک عدد فن درسقف رک دارای درب فلزی مشبک همراه با قفل سویچی دارای دریچه عبور کابل در سقف کف و پنل پشت مجهز به درب فریم دارجلو و شیشه 4 میلی متر سکوریت دارای ریل عمودی در طرفین رک برای نصب تجهیزات

رک ایستاده 16 یونیت عمق 60

فاقد فن خنک کننده دارای پیچ و رل پلاک دارای پیچ و مهره دارای قفل پنل بغل دارای محل نصب یک عدد فن در سقف رک دارای درب فلزی مشبک همراه با قفل سویچی دارای دریچه عبور کابل در سقف کف و پنل پشت مجهز به درب فریم دارجلو و شیشه 4 میلی متر سکوریت دارای ریل عمودی در طرفین رک برای نصب تجهیزات

رک ایستاده 42 یونیت عمق 100

دارای فن خنک کننده دارای پیچ و رل پلاک دارای پیچ و مهره دارای قفل پنل بغل دارای محل نصب یک عدد فن در سقف رک دارای درب فلزی مشبک همراه با قفل سویچی دارای دریچه عبور کابل در سقف کف و پنل پشت مجهز به درب فریم دارجلو و شیشه 4 میلی متر سکوریت دارای ریل عمودی در طرفین رک برای نصب تجهیزات

رک 4 یونیت دوربینی RACK DVR 4U

دارای درب فلزی مشبک همراه با قفل سویچی دارای دریچه عبور کابل در سقف کف و پنل پشت فاقد پاور برق فاقد فن خنک کننده دارای پیچ و رل پلاک فاقد پیچ و مهره فاقد قفل پنل بغل دارای محل نصب یک عدد فن درسقف رک