نمایش یک نتیجه

نمایش 12

دی اسلم 5616 هواوی Huawei 5616 dslam

دارای شاسی MA5616 هواوی Smart MA5616 Chassis دارای پاور AC دارای پاور DC دارای Control Board(CCUB) دارای Upstream daughter board(GP1A) دارای Upstream daughter board(GE1A)